2017 (5777) print schedule (pdf) rev 2017-10-23

ParshaBereishisNoachLech LechaVayeiraChayei SarahToldosVayeitzeiVaishlachVayeishevMiketzVayigashVayechi
Week Of10/8-10/1410/15-10/2110/22-10/2810/29-11/411/5-11/1111/12-11/1811/19-11/2511/26-12/212/3-12/912/10-12/1612/17-12/2312/24-12/30
SpecialRosh Chodesh SundayFirst Night Chanukah TueRosh Chodesh MondayFast of 10th Tevet Thursday
Weekdays
Shacharis Sunday8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM
Shacharis Tues, Wed, Fri 7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM7:15 AM
Shacharis Mon,Thurs Rosh Chodesh7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM7:00 AM
Mincha6:05 PM5:55 PM5:50 PM5:40 PM4:35 PM4:30 PM4:30 PM4:30 PM4:30 PM4:30 PM4:35 PM4:40 PM
Maariv6:25 PM6:15 PM6:10 PM6:00 PM4:55 PM4:50 PM4:50 PM4:50 PM4:50 PM4:50 PM4:55 PM5:00 PM
Shabbos
Candle Lighting6:03 PM5:55 PM5:47 PM5:40 PM4:35 PM4:30 PM4:27 PM4:26 PM4:26 PM4:27 PM4:30 PM4:35 PM
Mincha -Erev Shabbos6:10 PM6:00 PM5:50 PM5:45 PM4:40 PM4:35 PM4:30 PM4:30 PM4:30 PM4:30 PM4:35 PM4:40 PM
Shacharis8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM8:45 AM
Latest time for Shema9:49 AM9:51 AM9:54 AM9:57 AM9:00 AM9:04 AM9:08 AM9:13 AM9:17 AM9:21 AM9:25 AM9:28 AM
Learning Begins5:10 PM5:00 PM4:55 PM4:45 PM3:40 PM3:40 PM3:35 PM3:35 PM3:35 PM3:35 PM3:40 PM3:45 PM
Shabbos Mincha5:40 PM5:30 PM5:25 PM5:15 PM4:10 PM4:10 PM4:05 PM4:05 PM4:05 PM4:05 PM4:10 PM4:15 PM
Maariv/ Havdalah7:00 PM6:52 PM6:44 PM6:37 PM5:32 PM5:28 PM5:26 PM5:24 PM5:24 PM5:26 PM5:29 PM5:34 PM

Fast of 10 Teves 12/28/2017
Fast Starts5:39 AM
Shacharis7:00 AM
Mincha4:35 PM
Fast end5:34 PM